Istorija.net Tomo Baranausko istorijos puslapiai  
 
FORUMAI * ФОРУМЫ * FORUMS
Lietuvos istorijos forumas * Форум истории Литвы * Forum of Lithuanian history
.
 
2014-12-05

Žiemgalos aktai. Acta Semigalliae


Žiemgalos aktai = Acta Semigalliae / parengė, vertė ir komentavo Tomas Baranauskas. – Joniškis: „Simkala“, 2014. – 34, [2] p.: iliustr.

PRATARMĖ

Šis leidinys – Žiemių prado „Simkala“ drauge su Pasvalio krašto muziejumi bei Joniškio istorijos ir kultūros muziejumi vykdyto projekto „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ rezultatas. Šis dalinai Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas skirtas pirmojo Žiemgalos padalijimo 760-sioms metinėms paminėti.
Tad į leidinį pateko visų pirma du Žiemgalos istorinės geografijos pažinimui ypatingą reikšmę turintys 1254 m. balandžio mėnesio Žiemgalos dalybų aktai. Lietuvai jie svarbūs dar ir tuo, kad čia pirmą kartą paminėtos šiaurės Lietuvos vietovės – Žagarė, Šilėnai (prie Kuršėnų) ir Žiemgalos kaimynė Upytės žemė. Ten pat esantis Upytės ir Žiemgalos kaimynystėje buvusios Šiaulių žemės paminėjimas yra reikšminga nuoroda, padedanti Šiaulių krašte lokalizuoti 1236 m. įvykusį Saulės-Šiaulių mūšį – pirmosios įspūdingos Lietuvos karinės pergalės vietą.
Siekiant plačiau atskleisti XIII a. Žiemgalos geografiją, į leidinį įtrauktas ir 1272 m. spalio 7 d. Duobenės ir Sparnenės žemių dalybų aktas, gerokai praplečiantis mūsų supratimą apie šių dviejų Vakarų Žiemgalos žemių teritorinę struktūrą ir supratimą apie Žiemgalos teritorinę struktūrą apskritai. Iš šiose žemėse išvardytų 35 apygardų, regis, tik viena patenka į dabartinės Lietuvos teritoriją (bent iš tų, kurias šiandien pavyksta lokalizuoti). Tai – Duobenės žemės Egluonenės apygarda, sietina su Naujojoje Akmenėje prasidedančia bei į Vadakstį įtekančia Agluonos upe, o taip pat Lokavos piliakalniu.
Į leidinį taip pat įtraukti ir du mažesnę reikšmę Žiemgalos geografijai turintys aktai, kuriuose aprašomos dabartinėje Lietuvoje buvusios Žiemgalos apygardos. Tai 1259 m. vasario 13 d. popiežiaus Aleksandro IV bulė, kuria patvirtinamos Rygos šv. Marijos Magdalietės seserų cistersių vienuolynui dovanotos valdos, tarp jų – Guostagalio ir Šiurpės apygardos, kurios siejamos su dabartiniais Tričių ir Peleniškių piliakalniais Pakruojo rajone. Tad ši bulė yra ir pirmasis Pakruojo rajono Guostagalio gyvenvietės paminėjimas. Taip pat skelbiamas 1416 m. rugpjūčio 23 d. Vokiečių ordino Livonijos magistro laiškas Ordino prokuratoriui, kuriame aprašyta Nogailių apygarda. Didžioji jos dalis išsidėsčiusi dabartinės Lietuvos Biržų ir Pasvalio rajonuose (srities centras buvo dabar Latvijai priklausančiame Kamardės piliakalnyje, kuris iki 1921 m. teritorinių mainų priklausė Lietuvai). Čia randame pirmąjį Biržų paminėjimą, o taip pat krašto upių – Apaščios, Rovėjos, Smardonės ir Tatulos aprašymus.
Visi šie aktai šiandien saugomi skirtinguose, tūkstančius kilometrų vienas nuo kito nutolusiuose, archyvuose – Rygoje, Krokuvoje, Varšuvoje ir Berlyne. Vieno iš jų originalas (1259 m. popiežiaus bulės) buvo žinomas dar XIX a., bet sudegė dar 1863 m. Sankt Peterburge. Todėl vienas iš projekto tikslų buvo į vieną vietą surinkti ir paskelbti šių plačiai išsibarsčiusių dokumentų fotokopijas, juo labiau, kad jos kartu yra ir seniausių Šiaurės Lietuvos gyvenviečių „gimimo“ (t. y. pirmojo paminėjimo) metrikos, kurių šių vietų gyventojai iki šiol neturėjo galimybių pamatyti. Kartu parengtos naujos jų tekstų lotynų bei senąja vokiečių kalba publikacijos bei pirmą kartą skelbiami vertimai į lietuvių kalbą.
Yra ir daugiau aktų, teikiančių geografinių žinių apie Žiemgalą, bet šiame leidinyje apsiribota tik tais, kurie daugiau ar mažiau paliečia dabartinės Lietuvos teritoriją. Siekiant atskleisti skelbiamų dokumentų atsiradimo istorinį kontekstą, publikacijos įvade trumpai apžvelgta XIII a. Žiemgalos politinė istorija.

PRISTATYMO RENGINIAI

Gruodžio 6 d. asociacija Žiemių pradas „Simkala“ pradeda pristatomuosius projekto „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ renginius, kurio tikslas – supažindinti visuomenę su istoriniais dokumentais, tiesiogiai susijusiais su Šiaurės Lietuvos regionais, kadaise priklausiusiais istorinei Žiemgalai ir taip pažymėti pirmojo Žiemgalos padalijimo (1254 m.) 760 atminimo metines. Renginiuose bus pristatomi įvairūs Žiemgalos žemių padalijimo aktai ir žemių aprašai, kurių originalai saugomi Latvijos, Lenkijos, Vokietijos ir Rusijos archyvuose.

Šio projekto dėka, buvo pagamintos kai kurių šių dokumentų reprodukcijos Biržų, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio ir Akmenės krašto muziejams bei Kuršėnų miesto viešajai bibliotekai.

Taip pat specialiai šiai datai išleidžiamos projekto brošiūros „Žiemgalos aktai. Acta Semigalliae“, su dokumentų faksimilėmis, lotynų bei senosios vokiečių k. teksto transkripcija ir vertimu į lietuvių kalbą.

„Žiemgala XIII a. dokumentuose“ pristatymo renginiai:

gruodžio 6 d. (šeštadienį), 12 val., Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje (Vilniaus g. 6, LT-84147, Joniškis). Programa papildyta moksline konferencija, kurioje pranešimus skaitys:
Prof. dr. Ilona Vaškevičiūtė Žiemgalių žemė ir kultūra. (V-XII a.)
Istorikas Tomas Baranauskas Žiemgala XIII a. dokumentuose.
gruodžio 7 d. (sekmadienį), 14 val., Pakruojo krašto muziejuje „Žiemgala“ (Vienybės a. 15, Žeimelis, LT-83376, Pakruojo rajonas).
gruodžio 9 d. (antradienį), 11 val., Biržų krašto muziejuje „Sėla“ (J. Radvilos g. 3, LT-41175 Biržai).
gruodžio 9 d. (antradienį), 14 val., Pasvalio krašto muziejuje (P. Avižonio g. 6, LT-39149 Pasvalys).
gruodžio 10 d. (trečiadienį), 11 val., Akmenės krašto muziejuje (K. Kasakausko g. 17, LT-85367 Akmenė).
gruodžio 11 d. (ketvirtadienį), 14 val., Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekoje (Ventos g. 11A, Kuršėnai).
2014-01-26

Atsargiai! VRK nariai skleidžia prasimanymus apie Konstitucinio teismo sprendimą

Po sausio 24-osios Konstitucinio teismo sprendimo pasigirdo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narių ir kai kurių politikų komentarai, esą šis nutarimas reiškia, jog šiuo metu inicijuojamas referendumas dėl žemės nepardavimo užsieniečiams būtų antikonstitucinis ir todėl jo nebereikia net svarstyti. Taip pareiškė konservatorių deleguotas VRK narys Valdas Benkunskas. Ką tai galėtų reikšti? Manau, kad tokie pareiškimai yra ne kas kita, kaip bandymas sutrikdyti sėkmingai VRK „geležinių kurpaičių“ sunešiojimo užduotis įveikti baigiančių Žemės referendumo iniciatorių darbą. Skleidžiama sąmoninga dezinformacija, nes jokio nutarimo, kuriuo būtų keliama bent abejonė būsimo referendumo teisėtumu Konstitucinis Teismas nepriėmė ir negalėjo priimti.
Minėto nutarimo Konstitucinis teismas negalėjo priimti dėl dviejų priežasčių:

1) Lietuvos Respublikos Konstitucija aiškiai apibrėžia Konstitucinio teismo kompetenciją – tai Seimo, Vyriausybės ir Prezidento priimtų teisės aktų atitikimo Konstitucijai vertinimas – referendumu priimtų sprendimų vertinimas neįeina į Konstitucinio teismo kompetenciją, todėl neturėtų galios net tuo atveju, jeigu Konstitucinis teismas imtųsi juos vertinti;

2) Konstitucinio teismo niekas ir neprašė vertinti Žemės referendumo iniciatyvos atitikimo Konstitucijai.
Daugiau informacijos »

žymės: , , , ,

2013-11-22

Pasirašykime už Lietuvą!

Specialus "Lietuvos istorijos kalendoriaus" pranešimas prenumeratoriams. Kad iš Lietuvos neliktų tik istorija...Daugiau informacijos »
2013-10-28

Sąjūdis kryžkelėje: pareiškimas prieš Lietuvos išpardavimą

Lietuvos Sąjūdžio Taryboje, kuriai aš priklausau, net du posėdžiai buvo skirti referendumo dėl Lietuvos žemės nepardavimo užsieniečiams klausimui (rugsėjo 3 ir spalio 4 d.). Proga buvo liūdna: prof. Vytauto Landsbergio iniciatyva buvo siūlomas pareiškimo, pasisakančio prieš referendumą, projektas. Šis projektas pirmąjame posėdyje susilaukė daug kritikos ir prieštaravimų, todėl apsisprendimas dėl jo buvo atidėtas vėlesniam laikui. Spalio 4 d. kiek pataisytas V. Landsbergio projektas buvo priimtas nedidele balsų persvara (11 prieš 7, vėliau vienas iš tų 11 savo balsą atšaukė). Kadangi posėdyje dalyvavo ne visi Tarybos nariai, 10 ar 11 balsavusiųjų „už“ nesudarė Tarybos narių daugumos.

Sąjūdžio Tarybos nariai, nepritarę tokiam pareiškimo tekstui, pasirašė po priešingu pareiškimu, kuriame palaikoma Tautos referendumo idėja ir kviečiama aktyviai įsijungti į parašų rinkimą. Šį pareiškimą irgi pasirašė 11 Tarybos narių (dar du susvyravo - iš pradžių pritarė tokiam pareiškimui, bet paskui nepanoro pasirašyti).
Daugiau informacijos »

žymės: , ,

2013-10-09

Šaltiniotyra: Rusijoje prieinamų šaltinių apie 1991 m. sausio 13-osios Vilniaus įvykius klasifikacija

Šiais laikais, kai Rusijoje imama domėtis naujausia Lietuvos istorija, aptinkamų šaltinių ratas nėra gausus. Tą liudija ir daug atgarsių susilaukusi Rusijos televizijos Pirmojo kanalo (Baltijos šalyse transliuojama jo atmaina Pirmojo Baltijos kanalo pavadinimu) laidos "Žmogus ir teisė" (Человек и закон) 2013 m. spalio 4 d. transliacija.

Человек и закон

žymės: , , , , ,

2013-07-22

Lietuvos valdovų rūmai (video)

2013 m. liepos 6-ąją buvo atidaryti LDK Valdovų rūmai. Draugija „Pilis" nutarė liepos 17 d. surengti ką tik atidarytų ekspozicijų apžiūrą. Ekskursijoje dalyvavo rūmų atkūrimo mokslinis vadovas Napaleonas Kitkauskas. Apsilankykime rūmuose kartu!


žymės: , , ,

2013-07-11

Smulkiųjų kunigaikščių epocha (video)

Gerai žinomas faktas, kad XIII amžiuje Lietuvos istorijos šaltiniai mini daug kunigaikščių. Jei surinktume visus XIII amžiuje vardais suminėtus lietuvius, galėtume suskaičiuoti 75 Lietuvos valdančiajam elitui priskirtinus asmenis, prie jų dar galima pridėti 40 jotvingių, kelis kitų Lietuvos įtakoje buvusių baltų genčių atstovus.  Beveik visus juos galima būtų pavadinti kunigaikščiais. Didžiausių kunigaikščių grupių paminėjimai išsimėto po visą XIII amžių ir kartu paneigia mitą, esą Mindaugas kūręs valstybę, naikindamas smulkius kunigaikščius. Smulkių kunigaikščių sluoksnį Mindaugo laikais dar per anksti laidoti. Kur ir kada dingo XIII a. lietuvių kunigaikščiai?  Apie tai pasakoju šiame filme.


žymės: , , , , ,

 
Lietuvos.istorija.net
Lituanistica
Lietuviai ir lietuvių kalba LDK laikais *
Литовцы и литовский язык во времена ВКЛ

KLEINLITAUEN
Ein Provinz im Ostpreußen
Lietuvos istorijos kalendorius
Svarbiausi kiekvienos dienos Lietuvos istorijos įvykiai
Publicistika
Istorinė publicistika Interneto portaluose
Politika
Iš dabarties istorijos

Literatūra
Kūryba istorine tema
Alkas.lt - Naujienos
Voruta.lt - Naujienos