Istorija.net Tomo Baranausko istorijos puslapiai  
 
FORUMAI * ФОРУМЫ * FORUMS
Lietuvos istorijos forumas * Форум истории Литвы * Forum of Lithuanian history
.
 
2014-01-26

Atsargiai! VRK nariai skleidžia prasimanymus apie Konstitucinio teismo sprendimą

Po sausio 24-osios Konstitucinio teismo sprendimo pasigirdo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narių ir kai kurių politikų komentarai, esą šis nutarimas reiškia, jog šiuo metu inicijuojamas referendumas dėl žemės nepardavimo užsieniečiams būtų antikonstitucinis ir todėl jo nebereikia net svarstyti. Taip pareiškė konservatorių deleguotas VRK narys Valdas Benkunskas. Ką tai galėtų reikšti? Manau, kad tokie pareiškimai yra ne kas kita, kaip bandymas sutrikdyti sėkmingai VRK „geležinių kurpaičių“ sunešiojimo užduotis įveikti baigiančių Žemės referendumo iniciatorių darbą. Skleidžiama sąmoninga dezinformacija, nes jokio nutarimo, kuriuo būtų keliama bent abejonė būsimo referendumo teisėtumu Konstitucinis Teismas nepriėmė ir negalėjo priimti.
Minėto nutarimo Konstitucinis teismas negalėjo priimti dėl dviejų priežasčių:

1) Lietuvos Respublikos Konstitucija aiškiai apibrėžia Konstitucinio teismo kompetenciją – tai Seimo, Vyriausybės ir Prezidento priimtų teisės aktų atitikimo Konstitucijai vertinimas – referendumu priimtų sprendimų vertinimas neįeina į Konstitucinio teismo kompetenciją, todėl neturėtų galios net tuo atveju, jeigu Konstitucinis teismas imtųsi juos vertinti;

2) Konstitucinio teismo niekas ir neprašė vertinti Žemės referendumo iniciatyvos atitikimo Konstitucijai.
Daugiau informacijos »

žymės: , , , ,

2013-11-22

Pasirašykime už Lietuvą!

Specialus "Lietuvos istorijos kalendoriaus" pranešimas prenumeratoriams. Kad iš Lietuvos neliktų tik istorija...Daugiau informacijos »
2013-10-28

Sąjūdis kryžkelėje: pareiškimas prieš Lietuvos išpardavimą

Lietuvos Sąjūdžio Taryboje, kuriai aš priklausau, net du posėdžiai buvo skirti referendumo dėl Lietuvos žemės nepardavimo užsieniečiams klausimui (rugsėjo 3 ir spalio 4 d.). Proga buvo liūdna: prof. Vytauto Landsbergio iniciatyva buvo siūlomas pareiškimo, pasisakančio prieš referendumą, projektas. Šis projektas pirmąjame posėdyje susilaukė daug kritikos ir prieštaravimų, todėl apsisprendimas dėl jo buvo atidėtas vėlesniam laikui. Spalio 4 d. kiek pataisytas V. Landsbergio projektas buvo priimtas nedidele balsų persvara (11 prieš 7, vėliau vienas iš tų 11 savo balsą atšaukė). Kadangi posėdyje dalyvavo ne visi Tarybos nariai, 10 ar 11 balsavusiųjų „už“ nesudarė Tarybos narių daugumos.

Sąjūdžio Tarybos nariai, nepritarę tokiam pareiškimo tekstui, pasirašė po priešingu pareiškimu, kuriame palaikoma Tautos referendumo idėja ir kviečiama aktyviai įsijungti į parašų rinkimą. Šį pareiškimą irgi pasirašė 11 Tarybos narių (dar du susvyravo - iš pradžių pritarė tokiam pareiškimui, bet paskui nepanoro pasirašyti).
Daugiau informacijos »

žymės: , ,

2013-10-09

Šaltiniotyra: Rusijoje prieinamų šaltinių apie 1991 m. sausio 13-osios Vilniaus įvykius klasifikacija

Šiais laikais, kai Rusijoje imama domėtis naujausia Lietuvos istorija, aptinkamų šaltinių ratas nėra gausus. Tą liudija ir daug atgarsių susilaukusi Rusijos televizijos Pirmojo kanalo (Baltijos šalyse transliuojama jo atmaina Pirmojo Baltijos kanalo pavadinimu) laidos "Žmogus ir teisė" (Человек и закон) 2013 m. spalio 4 d. transliacija.

Человек и закон

žymės: , , , , ,

2013-07-22

Lietuvos valdovų rūmai (video)

2013 m. liepos 6-ąją buvo atidaryti LDK Valdovų rūmai. Draugija „Pilis" nutarė liepos 17 d. surengti ką tik atidarytų ekspozicijų apžiūrą. Ekskursijoje dalyvavo rūmų atkūrimo mokslinis vadovas Napaleonas Kitkauskas. Apsilankykime rūmuose kartu!


žymės: , , ,

2013-07-11

Smulkiųjų kunigaikščių epocha (video)

Gerai žinomas faktas, kad XIII amžiuje Lietuvos istorijos šaltiniai mini daug kunigaikščių. Jei surinktume visus XIII amžiuje vardais suminėtus lietuvius, galėtume suskaičiuoti 75 Lietuvos valdančiajam elitui priskirtinus asmenis, prie jų dar galima pridėti 40 jotvingių, kelis kitų Lietuvos įtakoje buvusių baltų genčių atstovus.  Beveik visus juos galima būtų pavadinti kunigaikščiais. Didžiausių kunigaikščių grupių paminėjimai išsimėto po visą XIII amžių ir kartu paneigia mitą, esą Mindaugas kūręs valstybę, naikindamas smulkius kunigaikščius. Smulkių kunigaikščių sluoksnį Mindaugo laikais dar per anksti laidoti. Kur ir kada dingo XIII a. lietuvių kunigaikščiai?  Apie tai pasakoju šiame filme.


žymės: , , , , ,

2013-05-31

Eilinio lietuvio akiračio formavimas: prieš 80 metų ir dabar

Palyginkime du didžiausius, įtakingiausius savo meto dienraščius - prieš 80 metų ir dabar. 1933-ųjų ir 2013-ųjų tos pačios dienos pirmieji puslapiai parodo, kas buvo svarbiausios naujienos tautininkų valdomos Lietuvos laikraščių redaktoriams ir skaitytojams, o kas kemšama į smegenis dabar.

Beje, "Lietuvos rytas" čia niekuo neišskirtinis - tas pats ir kituose laikraščiuose bei portaluose. Interneto portaluose užsienio naujienos irgi kažkur apačioje ar apie vidurį, kaip ir popierinėje spaudoje, o ir apskritai joms skirta mažiau dėmesio. Taip sakant, pajuskite skirtumą, kaip į pasaulį žiūri "uždara" ir "ksenofobiška" tautinė spauda, o kaip - vietiniams pletkams pirmenybę teikianti, bet neva "atvira pasauliui" ir "tolerantiška" spauda.

Kartą kolega Darius Alekna užsiminė, kodėl sovietmečiu Lietuvoje nebuvo jokios visuotinės istorijos tyrinėjimo tradicijos: sąjunginėms respublikoms nebuvo leidžiama lįsti ten, kur galima tik centrui. Negalima turėti savo požiūrio į pasaulio istoriją. Tokia situacija lieka iki šiol. Bet panašiai yra ir žiniasklaidoje.


žymės: , , , , , , ,

 
Lietuvos.istorija.net
Lituanistica
Lietuviai ir lietuvių kalba LDK laikais *
Литовцы и литовский язык во времена ВКЛ

KLEINLITAUEN
Ein Provinz im Ostpreußen
Lietuvos istorijos kalendorius
Svarbiausi kiekvienos dienos Lietuvos istorijos įvykiai
Publicistika
Istorinė publicistika Interneto portaluose
Politika
Iš dabarties istorijos

Literatūra
Kūryba istorine tema
Alkas.lt - Naujienos
Voruta.lt - Naujienos